English version English version
Koło Nauk Aktuarialnych

Studenckie Koło Nauk Aktuarialnych działa na Politechnice Łódzkiej od 4 lat, aktywnie skupiając osoby zainteresowane zastosowaniem matematyki we wszelkich praktycznych aspektach. Do grupy głównych zastosowań zaliczają się m.in. ekonomia, rynki finansowe, giełda, ubezpieczenia jak również informatyka.

Koło w chwili obecnej skupia ponad 60 osób w czterech swoich sekcjach - Matematyki Finansowej, Matematyki Ubezpieczeniowej, Zastosowań Matematyki w Biznesie oraz Zastosowań Informatyki w Matematyce. W ramach każdej z nich członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania naukowe poprzez ciekawe szkolenia, seminaria, referaty oraz laboratoria związane z tematyką poszczególnych sekcji. Jednym z największych wyzwań ale i szans jest przygotowanie do egzaminu aktuarialnego, który pozwala na pełnienie jednego
z najbardziej prestiżowych zawodów w Polsce i na świecie.

KNA jest organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej (w 2011r będzie to czwarta konferencja) oraz corocznych Konferencji Biznesowych (odbyły się dwie konferencje). Są to okazje do referowania treści interesujących nas dziedzin, uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez zewnętrzne firmy, integracji studentów z wielu uczelni z całej Polski oraz dobrej zabawy.

Członkowie KNA uczestniczą również w konferencjach naukowych i warsztatach organizowanych przez inne studenckie koła naukowe w Polsce. Bierzemy również udział w seminariach i wykładach profesorów wizytujących Politechnikę Łódzką.

KNA promuje również matematykę pośród licealistów. Organizujemy "Wojewódzki Konkurs Matematyczny "W Świecie Matematyki" im. Profesora Włodzimierza Krysickiego", w którym uczestnicy mają możliwość: wykazania się wiedzą matematyczną, udowodnienia posiadanych umiejętności przyswajania nowej wiedzy oraz wygrywania atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Od roku akademickiego 2010/2011 organizujemy, we współpracy z Kołem Naukowym Matematyków, Koło Matematyki Akademickiej dla licealistów. Jest to cykl wykładowy, podczas których najlepsi studenci kierunku matematyka przybliżają licealistom wybrane zagadnienia matematyki wyższej.

Członkostwo w Kole Nauk Aktuarialnych to nie tylko okazja do rozwoju naukowego, ale także szansa zdobycia cennego doświadczenia, np. poprzez udział w przygotowywaniu wymienionych projektów. Członkowie koła uczą się wzajemnie od siebie, pomnażając wspólne umiejętności i zainteresowania. To dlatego od wielu lat nasi członkowie wygrywają stypendia m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programu "Młodzi w Łodzi" oraz wielu innych stypendiów naukowych i motywacyjnych.

Koło Nauk Aktuarialnych PŁ

http://im0.p.lodz.pl/~aktuariusz

Instytut Matematyki PŁ pokój 139

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65