English version English version
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

28.09.2015 Wydział FTIMS uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

 

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65