English version English version
Przewody

Przewody habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu:

Instytut Matematyki Wydział FTIMS Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, tel. 42 631-36-17, fax. 42 631-38-65